levaval

 

 

 

Healing läkning av kropp och sinne

Alla som önskar påbörja en djupare läkning är hjärtligt välkomna

 

 

 

 

 

 

Mitt namn är Jeanette Nilsson och jag arbetar med healing, personlig utveckling, meditationsgrupper, djupterapi och andlig vägledning och ni hittar mig i Lund i Skåne

Vid healing är du som klient i ett djupt avslappnat tillstånd och då kan läkning nå djupare.till undanträngda känslor och ner till blockeringar vi inte är medvetna om och den kan ske på flera plan i delar av oss som är ordlösa. Signalen till att vi behöver läka kan vara smärta,ovanlig trötthet, obalans eller känslan att något håller oss tillbaka. Kroppen ger oss signaler och vi hör de när vi är mogna att lyssna. Som healer är jag medkännande, tillåtande och ickedömande. Det är dina behov av läkning som vägleder behandlingsstunden som är en ren healing eller som kan gå vidare till en djupterapeutisk behandling.

 

Tryggheten och närvaron av en ickedömande healer under behandlingen är en förutsättning för att läkning ska kunna ske. Healing ges under hela behandlingen och är en ren värmande energi som ger kraft och stöd. .

Jag är utbildad reikihealer och regressionsterapeut. Utbildad Rothterapeut hos Hanne Svensson, www.befreenow.se

Håller kurser i personlig utveckling och har meditationsgrupper.

 

 

Blockeringar förhindrar oss att leva till fullo. De kan dyka upp när vi börjat använda oss av nyfunna insikter.

En blockering är något som funnits dolt inom oss och som nu pockar på uppmärksamhet för att vi ska kunna släppa den.

En blockering kan vara många saker. Dagligen använder vi oss av det som fungerar för oss - fram till den punkt när det inte längre får oss att må så bra. Då försöker vi tänka ut vad det är vi behöver, det är inte alltid lätt.

 

I mötet med mig får du healing, rena kanaliserade budskap och vägledning - jag kallar det djupterapi.

Mina redskap är reikihealing, regressionsterapi, kanalisering, det inre barnet och chakrarening.

Jag håller även kurser i personlig utveckling och har meditationskvällar.

 

 

 

Djupterapi

 

Du ligger eller sitter i en djup avslappnad sinnesstämning som jag guidar dig till. Under hela prosessen får du healing som är djupt läkande. När din blockering visar sig får jag till mig information om den och om det du behöver för att lösa upp den och kunna släppa den. Med hjälp av healing och den information jag får som jag berättar för dig om, börjar blockeringen lösas upp och du får information om hur du släpper taget om den här och nu idag och i framtiden.

Andlig vägledning

 

De kanaliserade budskap jag får till mig under behandlingen är det som styr och vägleder hela behandlingen. Jag ser och hör och känner dina guider, kära som gått över till andra sidan, änglar och högre kärleksfulla och visa väsen. Det är deras budskap jag direkt förmedlar till mina klienter. Jag har fått till mig råd om kost, motion, hur olika andliga utövningar kan vara till hjälp, hur mina klienter kan hantera problematiska relationer, jobbrelaterade situationer, föräldrafrågor och mycket mer. Vår intuition är oftast väl medveten om de saker som är utmanande för oss just nu.

Budskap

 

De budskap jag får är inte något helt nytt för dig. Någonstans på vägen har du redan tagit emot de. Frågan är om de nått ditt medvetande ännu? En djupterapi låter dig komma närmare dig själv. Du får en större förståelse för dig själv. Kan få uppleva hur ditt inre barn känner i en situation, förstå din inre kritikers resonemang, få en ny förståelse för dina reaktioner och mycket mer som ger dig nya valmöjligheter i ditt dagliga liv och underlättar för dig på sätt du inte trott var möjligt. Mer kunskap om oss själva ger oss fler redskap och mer valmöjligheter och livet blir genast roligare och lättare leva.

LEVA VÄL Jeanette Nilsson Lund 0736-261842

jeanette@levaval.se

Copyright © All Rights Reserved