Djupterapeutiska metoder för varaktig läkning

 

 

 

Healing läkning av kropp och sinne

Alla som önskar påbörja en djupare läkning är hjärtligt välkomna

 

 

 

 

 

 

Mitt namn är Jeanette Nilsson och jag arbetar med healing, personlig utveckling, meditationsgrupper, djupterapi och andlig vägledning och ni hittar mig i Lund i Skåne

Vid healing är du som klient i ett djupt avslappnat tillstånd och då kan läkning nå djupare.till undanträngda känslor och ner till blockeringar vi inte är medvetna om och den kan ske på flera plan i delar av oss som är ordlösa. Signalen till att vi behöver läka kan vara smärta,ovanlig trötthet, obalans eller känslan att något håller oss tillbaka. Kroppen ger oss signaler och vi hör de när vi är mogna att lyssna. Som healer är jag medkännande, tillåtande och ickedömande. Det är dina behov av läkning som vägleder behandlingsstunden som är en ren healing eller som kan gå vidare till en djupterapeutisk behandling.

 

Tryggheten och närvaron av en ickedömande healer under behandlingen är en förutsättning för att läkning ska kunna ske. Healing ges under hela behandlingen och är en ren värmande energi som ger kraft och stöd. .

Jag är utbildad reikihealer och regressionsterapeut. Utbildad Rothterapeut hos Hanne Svensson, www.befreenow.se

Håller kurser i personlig utveckling och har meditationsgrupper.

 

 

 

Djupterapi

Under djupterapin befinner sig klienten på behandlingsbänken i djup avslappning som jag guidar dig ner till. Healing ges under hela stunden, healing är en ren stödjande och stärkande energi. Vägledningen som framkommer förmedlar jag till dig. De budskap jag får är ofta inte något nytt för dig. Någonstans på vägen har du redan tagit emot de. Djupterapi låter dig få en djupare förståelse för dina behov.

 

 

Healing

Under en Healingbehandling använder jag reikihealing som ger dig en djup avslappning och en helande stund.

 

Vägledning

De budskap jag får till mig under Djupterapin och under en Healingbehandling förmedlar jag till dig. Som klient får du en ny förståelse för dina reaktioner. Vår intuition är oftast väl medveten om de saker som är utmanande för oss just nu. Djupare kännedom om oss själva är bra redskap för att förenkla livet. Jag får till mig det som är viktigt för dig nu. Det kan handla om relationer, livsfrågor, andliga råd, men kan också handla om kost, motion och relationer, det som är viktigt i ditt liv.

LEVA VÄL Jeanette Nilsson Lund 0736-261842

jeanette@levaval.se

Copyright © All Rights Reserved